Αρχική Οι Διαθλαστικές Ανωμαλίες Υπερμετρωπία
Υπερμετρωπία

Εάν ο βολβός έχει μήκος μικρότερο του φυσιολογικού, οι ακτίνες φωτός συναντώνται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Για τον λόγο αυτόν δε γίνονται ευκρινώς αντιληπτά τα σε κοντινή απόσταση ευρισκόμενα αντικείμενα, σε μεγάλου βαθμού υπερμετρωπία δε ούτε αυτά που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση.

ypermetropia-imgypermetropia-png