Αρχική Laser

PRK

Κατά την Photorefractive Keratectomy (PRK)  η διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με το Excimer Laser γίνεται χωρίς τομή και σχηματισμό Flap από τον χειρουργό, αλλά μετά από αφαίρεση της επιπολής κερατοειδικής στοιβάδας, του επιθηλίου. Εφαρμόζεται κυρίως σε μύωπες με πολύ λεπτό κερατοειδή. Πλεονέκτήματα:

 • χαμηλότερο κόστος
 • κανένας κίνδυνος επιπλοκής των Flaps

Μειονεκτήματα:

 • μετεγχειρητικός πόνος κι έντονη δακρύροια για εως και 2 εβδομάδες
 • σε σπάνιες περιπτώσεις εμφάνιση κερατοειδικών θολώσεων που ενοχλούν κυρίως σε παρουσία τεχνητού φωτισμού το βράδυ.

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω μέθοδοι συνδιάζονται πάντα με διόρθωση των οπτικών αποκλήσεων (Wavefront – LASIK) κατά την οποία γίνεται κάθε φορά προσααρμογή των ακτινών Laser ανάλογα με τον «ασθενή» κι αφού έχει προηγηθεί ειδική προεγχειρητική μέτρηση.

 

FEMTO-LASIK

Στην τεχνική αυτή ο εως τώρα χρησιμοποιούμενος μηχανικός κερατόμος αντικαθίσταται από το Femtosecond Laser, ένα είδος Laser με ελάχιστη διάρκεια εφαρμογής (10-15 sec., ένα τετράκις εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου !) στον κερατοειδή προς σχηματισμό του Flap, μίας λεπτής κερατοειδικής στοιβάδας η οποία ανασηκώνεται και στο τέλος της επέμβασης,  μετά την λέπτυνση του υποκείμενου στρώματος του κερατοειδούς με το Excimer Laser επανατοποθετείται στην αρχική της θέση. Θεωρείται αυτή την στιγμή ότι πιο σύγχρονο και ασφαλέστερο υπάρχει στη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser. Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τη συμβατικό Lasik είναι:

 • η δημιουργία του Flap γίνεται και αυτή με Laser κι όχι με μηχανικό νυστέρι όπως εώς τώρα με αποτέλεσμα να αποφεύγονται σημαντικές επιπλοκές
 • γρηγορότερη αποκατάσταση χωρίς πόνο
 • ακριβέστερη δημιουργία Flap τόσο σε διάμετρο όσο και σε πάχος
 • σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

written by Evangelos Tsichlis

 

LASIK

To LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis) αποτελεί στη σημερινή εποχή τη σημαντικότερη μέθοδο διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία. Μέσω του LASIK διορθώνονται περισσότερες από 90% των περιπτώσεων αυτών, στη μυωπία εώς –10 διοπτρίες, στην υπερμετρωπία εως και + 4,0 διοπτρίες και στον αστιγματισμό εως 3,0 διοπτρίες. Κατά τη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται μία εγκάρσια τομή στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς με τον λεγόμενο μηχανικό κερατόμο κι ανασηκώνεται ένα μέρος του το οποίο μετά την λέπτυνση του υποκείμενου στρώματος του κερατοειδούς με το Excimer Laser επανατοποθετείται.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι

 • γρήγορη αποκατάσταση
 • κανενός είδους μετέγχειρητικός πόνος
 • δυνατότητα επανεγχείρησης σε περίπτωση υπολοίπου μυωπίας, υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

written by Evangelos Tsichlis