Αρχική Laser FEMTO-LASIK

FEMTO-LASIK

Στην τεχνική αυτή ο εως τώρα χρησιμοποιούμενος μηχανικός κερατόμος αντικαθίσταται από το Femtosecond Laser, ένα είδος Laser με ελάχιστη διάρκεια εφαρμογής (10-15 sec., ένα τετράκις εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου !) στον κερατοειδή προς σχηματισμό του Flap, μίας λεπτής κερατοειδικής στοιβάδας η οποία ανασηκώνεται και στο τέλος της επέμβασης,  μετά την λέπτυνση του υποκείμενου στρώματος του κερατοειδούς με το Excimer Laser επανατοποθετείται στην αρχική της θέση. Θεωρείται αυτή την στιγμή ότι πιο σύγχρονο και ασφαλέστερο υπάρχει στη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser. Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τη συμβατικό Lasik είναι:

  • η δημιουργία του Flap γίνεται και αυτή με Laser κι όχι με μηχανικό νυστέρι όπως εώς τώρα με αποτέλεσμα να αποφεύγονται σημαντικές επιπλοκές
  • γρηγορότερη αποκατάσταση χωρίς πόνο
  • ακριβέστερη δημιουργία Flap τόσο σε διάμετρο όσο και σε πάχος
  • σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

written by Evangelos Tsichlis