Αρχική Laser Lasik

LASIK

To LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis) αποτελεί στη σημερινή εποχή τη σημαντικότερη μέθοδο διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία. Μέσω του LASIK διορθώνονται περισσότερες από 90% των περιπτώσεων αυτών, στη μυωπία εώς –10 διοπτρίες, στην υπερμετρωπία εως και + 4,0 διοπτρίες και στον αστιγματισμό εως 3,0 διοπτρίες. Κατά τη μέθοδο αυτή πραγματοποιείται μία εγκάρσια τομή στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς με τον λεγόμενο μηχανικό κερατόμο κι ανασηκώνεται ένα μέρος του το οποίο μετά την λέπτυνση του υποκείμενου στρώματος του κερατοειδούς με το Excimer Laser επανατοποθετείται.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι

  • γρήγορη αποκατάσταση
  • κανενός είδους μετέγχειρητικός πόνος
  • δυνατότητα επανεγχείρησης σε περίπτωση υπολοίπου μυωπίας, υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

written by Evangelos Tsichlis