Αρχική Laser PRK

PRK

Κατά την Photorefractive Keratectomy (PRK)  η διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με το Excimer Laser γίνεται χωρίς τομή και σχηματισμό Flap από τον χειρουργό, αλλά μετά από αφαίρεση της επιπολής κερατοειδικής στοιβάδας, του επιθηλίου. Εφαρμόζεται κυρίως σε μύωπες με πολύ λεπτό κερατοειδή. Πλεονέκτήματα:

  • χαμηλότερο κόστος
  • κανένας κίνδυνος επιπλοκής των Flaps

Μειονεκτήματα:

  • μετεγχειρητικός πόνος κι έντονη δακρύροια για εως και 2 εβδομάδες
  • σε σπάνιες περιπτώσεις εμφάνιση κερατοειδικών θολώσεων που ενοχλούν κυρίως σε παρουσία τεχνητού φωτισμού το βράδυ.

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω μέθοδοι συνδιάζονται πάντα με διόρθωση των οπτικών αποκλήσεων (Wavefront – LASIK) κατά την οποία γίνεται κάθε φορά προσααρμογή των ακτινών Laser ανάλογα με τον «ασθενή» κι αφού έχει προηγηθεί ειδική προεγχειρητική μέτρηση.