Αρχική Λειτουργία του Οφθαλμού Ο Αμφιβληστροειδής σαν Η/Υ

Ο αμφιβληστροειδής σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής

Η εσωτερική στοιβάδα του ματιού και η πιο ευαίσθητη είναι ο αμφιβληστροειδής (λατινικά κι αγγλικά: retina, γερμανικά: Netzhaut). Αποτελείται από δέκα στοιβάδες. Η βαθύτερα ευρισκόμενη είναι το μελάγχρουν επιθήλιο το οποίο έρχεται σε άμεση επαφή προς τα έξω με τον υποκείμενο χορειοειδή χειτώνα (ο οποίος δηλαδή βρίσκεται μεταξύ σκληρού χειτώνα κι αμφιβληστροειδούς) και την στοιβάδα των φωτοϋποδοχέων προς το εσωτερικό του ματιού. Περνώντας το φως μέσα από τον κερατοειδή, την κόρη και το υαλώδες φτάνει στους φωτοϋποδοχείς οι οποίοι μεταβιβάζουν μέσω των νευρικών κυττάρων τα φωτινά ερεθίσματα στο οπτικό νεύρο κι από εκεί στον εγκέφαλο ο οποίος κι επεξεργάζεται τις εικόνες.