Αρχική Λειτουργία του Οφθαλμού Ανατομία και λειτουργία του οφθαλμού

Ανατομία και λειτουργία του οφθαλμού

Κοιτάζοντας τα μάτια μπορούμε να δούμε μόνο ένα μέρος τους. Ο οφθαλμικός βολβός έχει περίπου σφαιρικό σχήμα με μία διάμετρο περίπου 22,5 χιλιοστών. Τα μάτια περιβάλλονται και προστατεύονται από κρανιακά οστά τα οποιά σχηματίζουν τον οφθαλμικό κόγχο. Μία επιπλέον προστασία προσφέρει ο σκληρός χειτώνας, λευκού χρώματος του οποίου το πρόσθιο τμήμα διακρίνεται και περιβάλλει τον κεντρικά ευρισκόμενο διαφανή κερατοειδή χειτώνα (λατινικά και αγγλικά: cornea, γερμανικά: Hornhaut).