Αρχική Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ - ΕΠΙΩΧΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (Macular Pucker)

Τι είναι η ωχρά;

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι το φωτοευαίσθητο στρώμα ιστού που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Μια ειδική περιοχή του αμφιβληστροειδούς, που ονομάζεται ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την καθαρή, λεπτομερή όραση.

Τι είναι το macularpucker;

Η ωχρά κηλίδα φυσιολογικά είναι επίπεδη στο πίσω μέρος του ματιού, όπως ένα φωτογραφικό φιλμ στο πίσω μέρος μίας φωτογραφικής μηχανής. Αν υπάρχει macularpucker, τότε γίνεται μία παραμόρφωση της ωχράς, με αποτέλεσμα μείωση της όρασης.

Ποια είναι τα συμπτώματα του macularpucker;

Η όραση γίνεται θολή και παραμορφωμένη, όπως ακριβώς εμφανίζεται μία φωτογραφία όταν τσαλακώνεται το φιλμ. Οι ευθείες γραμμές, όπως το περίγραμμα της πόρτας ή τα τηλεφωνικά καλώδια, παρουσιάζονται κυματιστά.

Η απώλεια της όρασης ποικίλει και μπορεί να περάσει απαρατήρητη ή μπορεί να είναι πολύ αισθητή.

Από τι προκαλείται το macularpucker;

Μια λεπτή, διαφανής μεμβράνη αναπτύσσεται πάνω από την ωχρά. Όταν η μεμβράνη σταματήσει να αναπτύσσεται, συστέλλεται και συρρικνώνεται, προκαλώντας τη ρυτίδωση της ωχράς. Συνήθως το macularpucker είναι ιδιοπαθές. Οφθαλμολογικές παθήσεις που σχετίζονται με το macularpucker είναι:

  • αποκόλληση υαλοειδούς (γήρανση του ζελατινώδους υγρού που γεμίζει το μάτι)
  • αποκόλληση ή ρωγμή αμφιβληστροειδούς
  • φλεγμονή στο εσωτερικό του ματιού
  • βαρύς τραυματισμός του ματιού
  • αγγειακά προβλήματα αμφιβληστροειδούς

Το macular pucker συνήθως δε σχετίζεται με άλλα συστηματικά νοσήματα.

Πώς διαγιγνώσκεται;

Ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να διαγνώσει το macularpucker εξετάζοντας το εσωτερικό του ματιού σας με ειδικά εργαλεία. Μπορούν να γίνουν μία φωτογραφική εξέταση, η φλουοροαγγειογραφία, που θα προσδιορίσει την έκταση της βλάβης στην ωχρά κηλίδα, καθώς και μία απεικονιστική μέθοδος, η OCT (οπτική τομογραφία συνοχής), που επιτρέπει σαρώσεις του αμφιβληστροειδούς με υψηλή διακριτική ικανότητα, και με τη βοήθεια της οποίας δύναται να προσδιορισθούν η έκταση και η μορφολογία της βλάβης, καθώς επίσης και το πάχος του υποκείμενου της μεμβράνης αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς κηλίδας.

Χρειάζεται να θεραπευθεί το macularpucker;

Η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, αν τα συμπτώματά σας είναι ήπια. Η όραση δε βελτιώνεται με κολλύρια, φάρμακα ή λέιζερ. Αυξάνοντας την ισχύ των γυαλιών σας ή χρησιμοποιώντας ένα μεγεθυντικό φακό μπορεί να βελτιώσετε την κοντινή όραση, αν έχουν προσβληθεί και τα δύο μάτια σας, αλλά θα συνεχίσει να είναι παραμορφωμένη. Το χειρουργείο υαλοειδεκτομής είναι η μόνη θεραπεία που μπορεί να αφαιρέσει το macularpucker, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οφθαλμίατρος αφαιρεί την μεμβράνη που παραμορφώνει την ωχρά με πολύ λεπτά εργαλεία. Μετά την αφαίρεση της μεμβράνης, η ωχρά επιπεδώνεται με προοδευτική βελτίωση της όρασης σε διάστημα 2-4 μηνών. Όταν η μεμβράνη είναι μακράς διαρκείας, η όραση μπορεί να μην επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα. Καταρράκτης (θόλωση του φακού του ματιού) μπορεί να εμφανισθεί αργότερα. Οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • φλεγμονή
  • αιμορραγία
  • αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
  • επανεμφάνιση της μεμβράνης

Η χειρουργική επέμβαση δεν είναι απαραίτητη σε όλους όσους έχουν macularpucker. Πολλοί ασθενείς με ελαφρά θόλωση της όρασης, μπορεί να μην ενοχλούνται αρκετά και να μη χρειάζονται χειρουργείο. Σε προχωρημένες μορφές, που υπάρχει παραμόρφωση της ωχράς και η παραμορφωμένη όραση είναι ενοχλητική για τον ασθενή, τότε ενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση.

Γιατί οι τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι σημαντικές για όλους;

Παθήσεις του οφθαλμού μπορούν να συμβούν σε κάθε ηλικία. Πολλές οφθαλμικές παθήσεις δεν προκαλούν συμπτώματα έως ότου η νόσος έχει προκαλέσει βλάβη. Επειδή οι περισσότερες παθήσεις που προκαλούν τύφλωση είναι δυνατό να προληφθούν εάν διαγνωσθούν και θεραπευθούν εγκαίρως, τακτική εξέταση από οφθαλμίατρο είναι πολύ σημαντική.

written by Evangelos Tsichlis