Αρχική Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς Οπίσθια Αποκόλληση Υαλώδους

Οπίσθια αποκόλληση υαλώδους

Περίπου 80% του συνολικού όγκου του οφθαλμού καταλαμβάνει το υαλοειδές σώμα ή υαλώδες μία διαφανής ουσία σε μορφή γέλης. Με την πάροδο των χρόνων επέρχεται συρρίκνωση του ιστού αυτού η οποία μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση από τον υποκείμενο αμφιβληστροειδή, με συνέπεια την αντίληψη σκιών στο οπτικό πεδίο του πάσχοντος, κυρίως κατά την εστίαση σε ανοικτόχρωμο τοίχο ή απευθείας στο φως, ακόμη όμως και ρωγμή - αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Επιβάλλεται η άμεση οφθαλμολογική εξέταση κατόπιν ενστάλλαξης κολλυρίων και διαστολής της κόρης (βυθοσκόπηση σε μυδρίαση). Σε περίπτωση αποκόλλησης υαλώδους χωρίς συνοδό βλάβη του αμφιβληστροειδούς δεν είναι απαραίτητη η λήψη θεραπευτικών μέτρων. Σε περίπτωση οπής ή ρωγμής γίνεται θεραπεία με Argon-Laser σε περίπτωση αποκόλλησης αμφιβήστροειδούς χειρουργική αποκατάσταση όπως περιγράφεται παραπάνω.

opisthia-apokollisi-yalodous

 

 

 

 

 

 

written by Evangelos Tsichlis