Αρχική Test Amsler

Αφού εκτιπώσετε το παρακάτω σχέδιο, φορώντας τα «κοντινά» γυαλία και κλείνοντας το ένα μάτι μπορείτε κοιτάζοντας στην κεντρική κουκίδα, σε απόσταση 35 εως 40 εκατοστών να διαπιστώσετε εάν κάποιο τμήμα δε γίνεται αντιλήπτό ή εάν κάποιες από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές έχουν κυματοειδή κι όχι ευθεία όψη κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό παθήσεων της ωχράς, η ονομαζόμενη μεταμορφοψία. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η άμεση οφθαλμολογική εξέταση.

 test-amsler

Dr. med Evangelos Tsichlis