Τσόχα 15-17, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι

Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι γνωστή στο γενικό πληθυσμό ως μία σοβαρή, απειλητική για την όραση πάθηση. Εντούτοις σε ερωτηματολόγιο το οποίο τέθηκε προς απάντηση σε ασθενείς –επισκέπτες των επειγόντων περιστατικών των ΗΠΑ, ποσοστό μικρότερο του 10% γνώριζε τη συμπτωματολογία και την ανάγκη άμεσης οφθαλμολογικής εξέτασης (εν προκειμένω βυθοσκόπησης).
Η πάθηση αυτή είναι πολύ συχνότερη από ότι γενικά πιστεύεται. Σε έναν κατά τα άλλα υγιή από οφθαλμολογικής πλευράς πληθυσμό, η συχνότητα εμφάνισης είναι μεταξύ ενός και πέντε περιστατικών αποκόλλησης ανά 10000 κατοίκους ετησίως. Στη χώρα μας δεν γίνεται καταγραφή των διεγνωσμένων αποκολλήσεων κι έτσι δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός. Στις ΗΠΑ υπολογίζονται στις 50000 ετησίως.
Η συμπτωματολογία, η οποία είναι η σπουδαιότερη αιτία έγκαιρης διάγνωσης περιλαμβάνει τα εξής:
– Λάμψεις (φωταψίες)
– Αντίληψη στιγμάτων, ¨αράχνης¨- ¨καπνού¨ στο οπτικό πεδίο
– Περιορισμός του περιφερικού οπτικού πεδίου
– Μείωση όρασης
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι μύωπες (μυωπία άνω των 3 διοπτριών) ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί σε διόρθωση μέσω laser, ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση καταρράκτη, ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί οφθαλμικό τραύμα ή έχουν νοσήσει από κάποια ενδοφθάλμια φλεγμονή καθώς κι ασθενείς πάσχοντες από σύνδρομα όπως Marfan, Stickler, Wagner κλπ.
Σημειώνεται πως τόσο η σωματική δραστηριότητα όσο κι η μέθοδος τοκετού δεν φαίνεται να αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες αποκόλλησης αμφιβλησροειδούς.Η αντιμετώπιση της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς συνήθως λαμβάνει χώρα την ίδια ή την επόμενη ημέρα.
Η συνηθέστερη μέθοδος είναι η υαλοειδεκτομή (ή βιτρεκτομή) κατά την οποία αφαιρείται η γέλη που καταλαμβάνει περίπου το 80% του όγκου του ματιού (υαλώδες ή υαλωειδές σώμα), η ταυτόχρονη αντικατάστασή του από κάποιο απορροφήσιμο αέριο (SF6, C3F8 κλπ.) και η διεγχειρητική εφαρμογή laser.
Το ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την ανατομική ακεραιότητα του αμφιβληστροειδούς ξεπερνά στις μέρες μας το 90%. Η πρόγνωση όμως όσον αφορά τη λειτουργικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμφάνισης της αποκόλλησης και της χειρουργικής αποκατάστασης καθότι οι ασθενείς οι οποίοι δεν καταφθάνουν στον οφθαλμίατρο έγκαιρα και δεν αντιμετωπίζονται άμεσα, αποδεδειγμένα εμφανίζουν χειρότερη μετεγχειρητική οπτική οξύτητα.
Στις ΗΠΑ το 50% των ασθενών διαγιγνώσκεται με αποκολλημένο το κέντρο του αμφιβληστροειδούς (ωχρά κηλίδα) κάτι το οποίο έχει συνέπειες μόνιμες για την όραση. Η αποκόλληση της ωχράς κηλίδας επέρχεται συνήθως εντός ολίγων ημερών, κάτι που σημαίνει πως οι μισοί ασθενείς προσέρχονται στον οφθαλμίατρο με μεγάλη καθυστέρηση.
Συμπερασματικά οποιοσδήποτε εμφανίσει τα παραπάνω συμπτώματα, επιβάλλεται να υποβληθεί σε βυθοσκόπηση άμεσα. Οι μύωπες κι οι υποβληθέντες σε εγχείρηση καταρράκτη χρίζουν ετησίου οφθαλμολογικού ελέγχου.
Ευάγγελος Τσίχλης
Χειρουργός Υαλώδους-Αμφιβληστροειδούς
Διδάκτωρ Παν/μίου Χαϊδελβέργης