αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι γνωστή στο γενικό πληθυσμό ως μία σοβαρή, απειλητική για την όραση πάθηση. Εντούτοις σε ερωτηματολόγιο το οποίο τέθηκε προς απάντηση σε ασθενείς –επισκέπτες των επειγόντων περιστατικών των ΗΠΑ, ποσοστό μικρότερο του 10% γνώριζε τη συμπτωματολογία και την ανάγκη άμεσης οφθαλμολογικής εξέτασης (εν προκειμένω βυθοσκόπησης).
Η πάθηση αυτή είναι πολύ συχνότερη από ότι γενικά πιστεύεται. Σε έναν κατά τα άλλα υγιή από οφθαλμολογικής πλευράς πληθυσμό, η συχνότητα εμφάνισης είναι μεταξύ ενός και πέντε περιστατικών αποκόλλησης ανά 10000 κατοίκους ετησίως. Στη χώρα μας δεν γίνεται καταγραφή των διεγνωσμένων αποκολλήσεων κι έτσι δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός. Στις ΗΠΑ υπολογίζονται στις 50000 ετησίως.

Η συμπτωματολογία, η οποία είναι η σπουδαιότερη αιτία έγκαιρης διάγνωσης περιλαμβάνει τα εξής:
– Λάμψεις (φωταψίες)
– Αντίληψη στιγμάτων, ¨αράχνης¨- ¨καπνού¨ στο οπτικό πεδίο
– Περιορισμός του περιφερικού οπτικού πεδίου
– Μείωση όρασης
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι μύωπες (μυωπία άνω των 3 διοπτριών) ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί σε διόρθωση μέσω laser, ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση καταρράκτη, ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί οφθαλμικό τραύμα ή έχουν νοσήσει από κάποια ενδοφθάλμια φλεγμονή καθώς κι ασθενείς πάσχοντες από σύνδρομα όπως Marfan, Stickler, Wagner κλπ.

Συμπερασματικά οποιοσδήποτε εμφανίσει τα παραπάνω συμπτώματα, επιβάλλεται να υποβληθεί σε βυθοσκόπηση άμεσα. Οι μύωπες κι οι υποβληθέντες σε εγχείρηση καταρράκτη χρίζουν ετησίου οφθαλμολογικού ελέγχου.

Ευάγγελος Τσίχλης, ΜD,PhD,
Χειρ. Υαλώδους/Αμφιβήστροειδούς
Διαδάκτωρ Παν/μίου Χαϊδελβέργης