Θεραπεία παθήσεων ωχράς κηλίδας – αμφιβληστροειδούς: μεγάλη προσοχή στην παραπληροφόρηση

Μια πρόσφατη έρευνα σε ασθενείς οφθαλμολογικών κλινικών αποκαλύπτει σημαντική έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους και τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας και κατ΄ επέκταση του αμφιβληστροειδούς.

Τι γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν οι ασθενείς για τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα;

Οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις μη εγκεκριμένων θεραπειών μέσω βλαστοκυττάρων έχουν οδηγήσει ακόμα και σε μη αναστρέψιμη τύφλωση. Η έλλειψη κατανόησης από τους ασθενείς των θεραπειών με χρήση βλαστοκυττάρων κι οι πράξεις ασυνείδητων επαγγελματιών οδήγησαν σε αυτές τις καταστροφικές συνέπειες.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν θεραπείες βλαστοκυττάρων εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θεραπεία ασθενειών του αμφιβληστροειδούς, και οι κλινικές δοκιμές που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους βρίσκονται μόλις τώρα σε εξέλιξη.

Οφθαλμίατροι του Bascom Palmer Eye Institute, στη Φλόριντα των ΗΠΑ διεξήγαγαν έρευνα σε ασθενείς με πάθηση του αμφιβληστροειδούς για να προσδιορίσουν το επίπεδο κατανόησής τους για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Οι 87 συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν ενήλικες που προσήλθαν στην κλινική αμφιβληστροειδούς επειδή έχρηζαν θεραπείας με ενδοϋαλοειδική ένεση.

Η μελέτη διήρκεσε από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 18 Μαρτίου 2021. Το βασικό ερώτημα ήταν το ποσοστό των ασθενών που ήταν πρόθυμοι να υποβληθούν σε μη εγκεκριμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ανησυχητικά και αντανακλούσαν την έλλειψη γνώσης σχετικά με την κατάσταση των θεραπειών με βλαστοκύτταρα.Ειδήσεις Υγείας χωρίς δεσμεύσεις με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση όλων των πλευρών του τομέα της Υγείας από έγκριτους επιστήμονες και δημοσιογράφους.Διαβάστε περισσότερα στο : https://www.healthreport.gr/therapeia-pathiseon-ochras-kilidas-amfivlistroeidoys-megali-prosochi-stin-parapliroforisi/

Τέσσερις διαπιστώσεις που προέκυψαν από την έρευνα είναι οι παρακάτω:

■ Το 76,7% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχουν θεραπείες με βλαστοκύτταρα για ασθένειες του αμφιβληστροειδούς που διερευνώνται σε εγκεκριμένες από τον FDA δοκιμές

■ 40,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα εξέταζαν θεραπείες με βλαστοκύτταρα που δεν έχουν εγκριθεί από τον FDA

■ 65,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι όλες οι κλινικές δοκιμές που βρέθηκαν στο διαδίκτυο ρυθμίζονται από τον FDA

■ Μόνο το 10,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι γνώριζε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μη εγκεκριμένη από τον FDA θεραπεία με βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της νόσου του αμφιβληστροειδούς.

Επιπλέον, το 89,7% των ερωτηθέντων δεν είχε μιλήσει με κάποιον ιατρό για τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη των θεραπειών με βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία της νόσου του αμφιβληστροειδούς. Η εξέταση των απαντήσεων ανά εθνοτική ομάδα έδειξε ότι το 66% των ισπανόφωνων ασθενών δήλωσε ότι πιστεύει ότι όλες οι κλινικές δοκιμές που βρίσκονται στο διαδίκτυο ρυθμίζονται από τον FDA, σε αντίθεση με το 34% των μη ισπανόφωνων ασθενών, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την πεποίθηση. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (P = 0,049).

Η εξέταση με βάση το φύλο έδειξε ότι το 100% των ανδρών γνώριζαν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μη εγκεκριμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς ενώ καμία γυναίκα δεν ανέφερε τέτοια ενημέρωση.

Η διαφορά αυτή ήταν επίσης σημαντική (P < 0,001).

Το πρωταρχικό εύρημα αυτής της έρευνας είναι η σύγχυση μεταξύ των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία με ενδοϋαλοειδική έγχυση, συχνότερα προς αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και των διαβητικών αλλοιώσεων του αμφιβληστροειδούς, όσον αφορά τους περιορισμούς για τη χρήση θεραπειών με βλαστοκύτταρα προς αντιμετώπιση ασθενειών του αμφιβληστροειδούς.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Οι συγγραφείς της δημοσίευσης επισημαίνουν πως η διάδοση σωστών πληροφοριών είναι σημαντική λόγω των ακραίων κινδύνων (π.χ. αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, μη αναστρέψιμη τύφλωση κλπ.) που συνδέονται με τις μη εγκεκριμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Δήλωσε ότι οι κλινικές βλαστοκυττάρων διαφημίζονται στο διαδίκτυο και πολλές διαφημίζουν την έρευνά τους στον ιστότοπο ClinicalTrials.gov της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των ΗΠΑ (https://clinicaltrials.gov/) χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για θεραπεία στα πλαίσια έρευνας.

Συμπληρώνουν δε πως οι πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές βλαστοκυττάρων θα πρέπει να προβάλλονται δημοσίως σε κοινά διαδεδομένους ιστότοπους εκπαίδευσης ασθενών, όπως οι ιστότοποι των εταιρειών αμφιβληστροειδούς με στόχο την εκπαίδευση των ασθενών.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την κατάσταση των εγκεκριμένων από τον FDA δοκιμών των θεραπειών με βλαστοκύτταρα και πιο συγκεκριμένα, ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμες θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Καταλήγουν τέλος στο συμπέρασμα πως οι γυναίκες και οι ισπανόφωνοι ασθενείς φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση σχετικά με τις μη εγκεκριμένες θεραπείες βλαστοκυττάρων.

Βιβλιογραφία: Marissa Patel, Hailey-Robles Holmes, Nicolas A.Yannuzzi, Ajay E.Kuriyan, JayanthSridhar, Patient Understanding of Nonapproved Stem Cell Therapies for Retinal Disease, Ophthalmology Retina, Volume 6, Issue 3, March 2022, Pages 254-255

 

Ευάγγελος Τσίχλης, ΜD,PhD,
Χειρ. Υαλώδους/Αμφιβήστροειδούς
Διδάκτωρ Παν/μίου Χαϊδελβέργης