Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία

Η αιμορραγία στο χώρο του υαλοειδούς εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά και χωρίς πόνο. Τα συμπτώματα κυμαίνονται από την ξαφνική εμφάνιση κηλίδων ή αιωρούμενων σωματιδίων στην όρασή, έως μερική ή ακόμα και πλήρη απώλεια της όρασης.

Μερικοί ασθενείς διαπιστώνουν ότι η όραση τείνει να είναι χειρότερη το πρωί κι αντιλαμβάνονται ήπια βελτίωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται μέσω της κλινικής εξέτασης. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτίμησης της κατάστασης του αμφιβληστροειδούς μέσω αυτής, επιβάλλεται η διενέργεια υπερηχογραφήματος προς αποκλεισμό αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, όγκου κλπ.

Αιτίες

Οι κύριες αιτίες αιμορραγίας του υαλοειδούς:

Βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς ως συνέπεια σακχαρώδους διαβήτη, απόφραξης φλέβας του αμφιβληστροειδούς, ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, μακροανευρύσματος κι άλλων λιγότερα συχνά εμφανιζόμενων παθήσεων.

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς ή αποκόλληση υαλώδους με πρόκληση ρωγμής στον αμφιβληστροειδή.

Τραύμα

Όγκος

Διεγχειρητική ή μετεγχειρητική στα πλαίσια εγχείρησης καταρράκτη, γλαυκώματος κ.ο.κ.

Μηχανισμός Valsalva κατόπιν αύξησης της κεντρικής φλεβικής πίεσης λόγω άρσης βάρους, βήχα κ.ο.κ.

Θεραπεία

Εάν ο αμφιβληστροειδής είναι ακέραιος συνιστάται αναμονή έως ότου απορροφηθεί κάτι το οποίο συμβαίνει συνήθως εντός ολίγων εβδομάδων. Εάν η αιμορραγία υποτροπιάζει ή δεν υποχωρεί εντός τεσσάρων εβδομάδων εξετάζεται η πιθανότητα χειρουργικής αφαίρεσής της μέσω υαλοειδεκτομής.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει εκτός της αναμονής ή της χειρουργικής της αφαίρεσης να αντιμετωπισθεί κι η αιτία όταν αυτό είναι δυνατόν.