Τοπογραφία του κερατοειδούς

Η τοπογραφία κερατοειδούς, γνωστή κι ως χαρτογράφηση κερατοειδούς, είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που παρέχει τρισδιάστατες εικόνες του κερατοειδούς.

Ο κερατοειδής είναι το πρόσθιο, διαυγές, κεντρικό στρώμα του ματιού, υπεύθυνο για περίπου το 70% της δύναμης εστίασης του ματιού. Η τοπογραφίας κερατοειδούς παρέχει λεπτομερείς τρισδιάστατους χάρτες του σχήματος και της καμπυλότητας του κερατοειδούς κι επιτρέπει την ανίχνευση ασθενειών του κερατοειδούς και ακανόνιστων καταστάσεων του κερατοειδούς, όπως οίδημα, ουλές, εκδορές, παραμορφώσεις και ακανόνιστους αστιγματισμούς.

Η τοπογραφία του κερατοειδούς χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολούθηση και τη θεραπεία παθήσεων του κερατοειδούς, τον σχεδιασμό laser, χειρουργικής επέμβασης των ματιών ακόμα και την προσαρμογή φακών επαφής.

Η εξέταση είναι ανέπαφη κι ανώδυνη και πραγματοποιείται συνήθως εντός 2-3 λεπτών.

Τύποι τοπογραφίας κερατοειδούς

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την τοπογραφία του κερατοειδούς:

Τοπογραφία δίσκου Placido
Τα συστήματα αντανάκλασης δίσκου Placido μετρούν την καμπυλότητα, τις ανωμαλίες, την ποιότητα του δακρυϊκού φιλμ, ξένα σώματα και άλλα μέρη του πρόσθιου κερατοειδούς. Η αντανάκλαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φιλμ δακρύων που αντανακλά το φως και μπορεί να είναι είτε μικρός κώνος είτε μεγάλος κώνος. Οι μικροί κώνοι είναι πιο ακριβείς καθώς συλλέγουν περισσότερα σημεία δεδομένων, αλλά οι μεγάλοι κώνοι είναι ευκολότεροι στη χρήση και κάνουν τη συλλογή δεδομένων σημαντικά πιο εύκολη.

Τοπογραφία Scheimpflug και σάρωση
Αυτά τα δύο συστήματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθιο και τον οπίσθιο κερατοειδή και χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τη διαχείριση της διόγκωσης του κερατοειδούς, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους χρήστες φακών επαφής.

Τύποι τοπογραφικών χαρτών

Αξονικός χάρτης εμφάνισης
Αυτός είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος προβολής μιας τοπογραφικής εικόνας, καθώς είναι χρήσιμος για την επισκόπηση της ισχύος του κερατοειδούς.

Εφαπτόμενος χάρτης προβολής
Αυτός ο τύπος χάρτη παρέχει μια ακριβή μέτρηση της ισχύος και της καμπυλότητας του κερατοειδούς, και επομένως είναι χρήσιμος στην τοποθέτηση φακών επαφής, ειδικά φακών ορθο-k.

Χάρτης ανύψωσης

Αυτός ο χάρτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πραγματικού σχήματος του κερατοειδούς και είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή του καλύτερου σχεδιασμού φακών επαφής για έναν ακανόνιστο κερατοειδή. Αυτή η απεικόνιση χαρτών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν αποφασίζετε μεταξύ ενός διαπερατού αερίου scleral (GP) ή ενός φακού επαφής κερατοειδούς.

Χάρτης εμφάνισης πάχους κερατοειδούς
Αυτή η απεικόνιση χάρτη χρησιμοποιείται για τη σταδιοποίηση των οφθαλμικών παθήσεων, όπως ο κερατόκωνος, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση αλλαγών στο πάχος του κερατοειδούς κατά τη φθορά των φακών επαφής.

Οθόνη διάσπασης δακρύων
Αυτός ο χάρτης εμφανίζει την ποιότητα της φυσικής στιβάδας δακρύων και δείχνει επίσης αν έχει επηρεαστεί η ποιότητα των δακρύων από τη φθορά των φακών επαφής.

Ενδείξεις:

  • Κερατόκωνος
  • Σχεδιασμός διαθλαστικής επέμβασης laser (LASIK, PRK)
  • Παρακολούθηση της πορείας κατόπιν διαθλαστικής επέμβασης laser
  • Προσδιορισμός κατάλληλου ενδοφθάλμιου φακού για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη
  • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση του αστιγματιμού μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς
  • Εκτίμηση βλάβης του κερατοειδούς όπως πτερύγια, ουλές του κερατοειδούς κι οζίδια Salzmann
  • Αξιολόγηση της ακεραιότητας της πρόσθιας γωνίας για ασθενείς με γλαύκωμα
  • Μέτρηση πάχους κερατοειδούς
  • Ανίχνευση μολυσματικής κερατίτιδας
  • Εξέταση του ενδοθηλίου του κερατοειδούς