Τσόχα 15-17, Τ.Κ. 11521, Αμπελόκηποι

Χειρουργική Ωχράς Κηλίδας

Οπή της ωχράς κηλίδας

Επιαμφιβλιστροειδικη Μεμβράνη

Σύνδρομο υαλωειδοωχρικής έλξης