Ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία

Η ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία είναι μια απεικονιστική οφθαλμολογική εξέταση κατά την οποία φθορίζουσα χρωστική εγχέεται ενδοφλέβια στην κυκλοφορία του αίματος. Η χρωστική τονίζει τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς, ώστε να μπορούν να απεικονιστούν.

Συχνότερες ενδείξεις:

  • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
  • Μυωπική ωχροπάθεια
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Οίδημα ωχράς κηλίδας οποιασδήποτε αιτιολογίας
  • Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
  • Απόφραξη φλέβας ή αρτηρίας αμφιβληστροειδούς
  • Φλεγμονές

Τρόπος διενέργειας

Κατόπιν ενστάλλαξης κολλυρίου διαστολής της κόρης (μυδρίαση) γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση της χρωστικής (φλουοροσεϊνης), Κατόπιν γίνονται πολλές λήψεις του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας μέσω ψηφιακής κάμερας.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης σπανίως υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

Πιθανοί κίνδυνοι

  • Ναυτία
  • Έμετος
  • Αλλεργική αντίδραση (πιθανότητα αλλεργικού σοκ 1/333333)

Για μεγαλύτερη ασφάλεια του εξεταζόμενου η εξέταση πραγματοποιείται πάντα παρουσία αναισθησιολόγου.