Στραβισμός

Στραβισμός ονομάζεται η συνήθως μόνιμη, άλλοτε παροδική ανώμαλη θέση των οφθαλμών κατά την οποία οι βολβοί εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία. Είναι γνωστό ότι στη Γερμανία πάσχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Ο στραβισμός δεν αποτελεί μόνο ένα αισθητικό μειονέκτημα, αλλά συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μειωμένη λειτουργική ικανότητα των ματιών. Όσο νωρίτερα κάνει την εμφάνισή του κι όσο αργότερα θεραπευτεί, τόσο βαρύτερη είναι η βλάβη. Με την έναρξη των σχολικών δραστηριοτήτων ελαττώνονται οι πιθανότητες για πλήρη αποκατάσταση σημαντικά. Για τον λόγο αυτό βρέφη και παιδιά με στραβισμό πρέπει να θεραπεύονται το συντομότερο.

Πως επηρεάζει ο στραβισμός την όραση;

Απαραίτητη προϋπόθεση σωστής αντίληψης του χώρου είναι η εστίαση και των δύο οφθαλμών στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Έτσι απεικονίζεται και στα δύο μάτια περίπου η ίδια εικόνα η οποία διαφέρει ελάχιστα. Οι εικόνες αυτές συγχωνεύονται στον εγκέφαλο και προκύπτει η τρισδιάστατη αντίληψη. Στο στραβισμό η διαφορά των δύο εικόνων είναι μεγάλη κι ο εγκέφαλος δεν είναι σε θέση πλέον να τις συγχωνεύει. Έτσι προκύπτει διπλωπία. Στα παιδιά η εικόνα που αντιλαμβάνεται ο «στραβισμικός οφθαλμός» απλά απορρίπτεται κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της όρασης, την λεγόμενη αμβλυωπία.

Αμβλυωπία

Αμβλυωπία ονομάζεται η αδυναμία – απώλεια της όρασης σε ένα κατά τα άλλα υγειές μάτι. Χωρίς θεραπεία αναπτύσσεται σε περίπου 90% των παιδιών με στραβισμό. Εάν δεν διαγνωσθεί και θεραπευτεί άμεσα η βλάβη είναι μη αναστρέψιμη. Το παιδί δεν μπορεί πλέον να μάθει να βλέπει σωστά, διόφθαλμα και τρισδιάστατα. Η άμεση αντιμετώπιση μπορεί να εξαλείψει πλήρως τα παραπάνω και να αναπτυχθεί τρισδιάστατη όραση.

A – Ένας κι από τα δύο μάτια ορατός κύβος απεικονίζεται αντίστροφα και λίγο διαφορετικά. Οι εικόνες αυτές συγχωνεύεται στον εγκέφαλο και προκύπτει η αντίληψη ενός κύβου.


B –
Στον δεξιόπλευρο συγκλίνοντα στραβισμό κοιτάζει το δεξί μάτι αριστερά από τον κύβο. Στον εγκέφαλο εμφανίζεται διπλωπία. Τα παιδιά δεν εμφανίζουν διπλωπία διότι γίνεται αντιληπτή μόνο η εικόνα του αριστερού οφθαλμού κι αυτή του δεξιού «αποκλείεται».