Τι έδειξε μεγάλη μελέτη για την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στα μάτια των παιδιών

Εντυπωσιακές μετρήσεις ερευνητών από τη Σιγκαπούρη: τα γυαλιά ηλίου και τα καπέλα αποδεικνύεται για πρώτη φορά με πραγματικές μετρήσεις σε ανθρώπινο ομοίωμα πως μειώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκθεση των οφθαλμών στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κατά καιρούς δημοσιεύονται έγκυρα άρθρα με σκοπό να επισημάνουν τα οφέλη αλλά κυρίως τις συνέπειες της έκθεσης των ματιών στην ηλιακή ακτινοβολία. Ερευνητές από τη Σιγκαπούρη διεξήγαγαν μελέτη αναπτύσσοντας δύο προσαρμοσμένες κεφαλές ανθρωπίνου ομοιώματος παιδικού μεγέθους οι οποία επέτρεψαν την καταγραφή των επιπέδων φωτισμού στα μάτια σε δοκιμές τόσο σε εξωτερικούς όσο κι εσωτερικούς χώρους.

Η μία κεφαλή σχεδιάστηκε ως μονάδα ελέγχου και η άλλη ως μονάδα μέτρησης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τρεις διαφορετικούς τύπους γυαλιών ηλίου (μετάδοση 8-43%) και καπέλα ως προστατευτικά μέτρα για τα μάτια σε διάφορους εξωτερικούς χώρους (ανοιχτό πεδίο, δρόμος, υπό σκιά δένδρου) καθώς και σε εσωτερικές συνθήκες φωτισμού (με και χωρίς παράθυρο).

Τι έδειξε η έρευνα

Διεπιστώθη πως τα επίπεδα φωτισμού εξωτερικού χώρου ήταν όπως ήταν αναμενόμενο πολύ υψηλότερα (11.080-18.176 lux) από ότι σε εσωτερικούς χώρους (112-156 lux).Τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας (> 1.000 lux) μετρήθηκαν στη σκιά του δένδρου (5.556-7.876 lux) και με καπέλο (4.112-8.156 lux).

Με τα γυαλιά ηλίου τα επίπεδα φωτεινότητας κυμάνθηκαν μεταξύ 1.792 και 6.800 lux. Αν και με τα γυαλιά ηλίου, οι μετρήσεις ήταν χαμηλότερες από τη σκιά και το καπέλο, τα επίπεδα φωτός παρέμειναν 11 έως 43 φορές υψηλότερα από αυτά σε εσωτερικό χώρο.

Το συμπέρασμα είναι πως οι ιδανικές συνθήκες φωτισμού για τα μάτια είναι σε εξωτερικό χώρο χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως κι όταν αυτό είναι αναπόφευκτο (στη θάλασσα, κατά την άθληση κλπ.) οι δραστηριότητες οφείλουν να λαμβάνουν χώρα με προστασία (καπέλο και γυαλιά ηλίου).

Ευάγγελος Τσίχλης, ΜD,PhD,
Χειρ. Υαλώδους/Αμφιβήστροειδούς
Διδάκτωρ Παν/μίου Χαϊδελβέργης